Velkommen til nettportalen for barnehage, SFO og Skoleinnmelding

Innlogging gjøres ved bruk av ID-porten (MinID, BankID, Buypass, Commfides).

Er du folkeregistrert i Øvre Eiker kommune er det viktig at du logger deg inn via ID- porten før du søker om barnehage-/SFO-plass. Dette for å kontrollere at opplysningene som er registrert på deg og din familie er korrekte, samt for å kunne legge til korrekt kontaktinformasjon (telefonnummer og e-postadresse).

Dersom du ikke kan logge deg inn ved bruk av ID-porten (dvs. du ikke har norsk fødselsnummer, eller du per i dag ikke er folkeregistrert i Øvre Eiker kommune), kan du søke uten å være innlogget.

For mer informasjon om ID-porten, les her: Informasjon om ID-porten

Ny søknad
For å legge inn søknad om plass velger du Barnehage eller SFO i menyen over. Du trenger ikke å logge inn for å søke plass. Det samme gjelder ved søknad om overflytting til annen barnehage.

Endringer og oppsigelse av plass
For å endre en søknad må du være pålogget. Det samme gjelder dersom du skal søke om endring av type plass eller si opp plassen. Du vil som pålogget også kunne følge saksgangen til søknaden.

Skoleinnmelding 2020/2021
Skoleinnmelding for skoleåret 2020/2021 vil foregå her i nettportalen. Du vil få tilsendt informasjon om hvordan du skal gå frem på e-post eller pr. brev i januar 2020. NB! Gjelder også de som allerede har meldt inn barnet sitt via manuell løsning.