Velkommen til nettportalen for barnehage, SFO og Skoleinnmelding

Innlogging gjøres ved bruk av ID-porten (MinID, BankID, Buypass, Commfides).

Dersom du ikke har mulighet til logge inn via ID-porten, dvs. dersom du ikke har norsk fødselsnummer eller D-nummer, så må du ta kontakt med Øvre Eiker kommune.

For mer informasjon om ID-porten, les her: Informasjon om ID-porten

Ny søknad
For å legge inn søknad om plass velger du Barnehage eller SFO i menyen over. Du trenger ikke å logge inn for å søke plass. Det samme gjelder ved søknad om overflytting til annen barnehage.

Endringer og oppsigelse av plass
For å endre en søknad må du være pålogget. Det samme gjelder dersom du skal søke om endring av type plass eller si opp plassen. Du vil som pålogget også kunne følge saksgangen til søknaden.

Skoleinnmelding 2018/2019
Skoleinnmelding for skoleåret 2018/2019 vil foregå her i nettportalen. Du vil få tilsendt informasjon om hvordan du skal gå frem på e-post eller pr. brev i slutten av januar. NB! Gjelder også de som allerede har meldt inn barnet sitt via manuell løsning.