Velkommen til nettportalen for barnehage, SFO og Skoleinnmelding

Logg inn med ID-porten for å gjøre følgende::
- Søke om barnehage-/SFO-plass
- Endre søknad
- Svare på tilbud
- Endre type plass
- Si opp plass
- Søke om permisjon i barnehage
- Bytte SFO/barnehage
- Endre kontaktopplysninger

Har du ikke gyldig norsk fødselsnummer, ta kontakt med Øvre Eiker kommune.

Skoleinnmelding 2024/2025
Skoleinnmelding for skoleåret 2024/2025 vil foregå her i nettportalen. Du vil få tilsendt informasjon i januar 2024.

Søke om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid:
Søk om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid barnehage: Klikk her
Søk om redusert foreldrebetaling SFO: Klikk her